การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6


วันที่แข่งขันของกิจกรรมนี้
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
ภาพอาคาร/ห้อง แข่งขัน
เวลา

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (เขตอำเภอไพรบึง)
อาคาร 1 ห้อง 1206 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
  09.00 - 17.00 น.
 • นายสหราช บุญไทย
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 080-1500638
  Line : 0801500638
  http://line.me/ti/p/~0801500638
 • นางคุณากร บุญสาลี
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
  เบอร์โทร : 088-3777090
  Line : 0883777090
  http://line.me/ti/p/~0883777090
 • นางสาวกาญกัญตา เหมือนเพ็ชร
  ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
  เบอร์โทร : 082-1314657
  Line : 0821314657
  http://line.me/ti/p/~0821314657
 • นายแมนศักดิ์ แถมวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว
  เบอร์โทร : 081-7906230
  Line : 0817906230
  http://line.me/ti/p/~0817906230
 • นายถนอม สินศิริ
  ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว
  เบอร์โทร : 086-8685022
  Line : 0868685022
  http://line.me/ti/p/~0868685022

รายชื่อโรงเรียนใกล้เคียงที่สามารถเป็นที่พักได้


ที่
ประเภท
โรงเรียน/วัด
จำนวนรับ
ระยะทางถึง
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
จอง
จังหวัด
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ศรีรัตนะ
อ.เบญจลักษ์

แผนที่แข่งขัน


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม