โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
 
ชื่อ (ไทย) :
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูผู้ประสานงาน
 
 
ชื่อ (อังกฤษ) :
krachangyai
 
 
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 18 บ้านบ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
 
 
โทรศัพท์ :
045-960364
 
 
โทรสาร :
045-960364
 
 
อีเมล์ :
Takrayai@gmail.com
 
 
เว็บไซต์ :
 
 
ระยะทาง ถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 :
3 กิโลเมตร
 
 
ระยะทาง ถึง อำเภอ :
3 กิโลเมตร
 
 
ระยะทาง ถึง จังหวัด :
กิโลเมตร
 
 
พิกัด :
14.656381,104.587081
 
 
ผู้อำนวยการ :
นายพิชิต ศิริชนะ
 
 
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
 
 
เบอร์โทร :
 
 
ครูผู้ประสานงาน :
 
 
ตำแหน่ง :
 
 
เบอร์โทร :
 
 
สามารถจอดรถได้ :
0 คัน
 
กิจกรรมที่โรงเรียนนี้รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน
สาระ
รหัส
กิจกรรม
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
ศิลปะ-นาฏศิลป์ 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
 • นายนรินทร์ บุญเย็น
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 087-2587451
 • นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 096-6154124
 • นางราตรี แทนคำ
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 090-2378244
 • นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 085-3162313

รายชื่อโรงเรียนใกล้เคียงที่สามารถเป็นที่พักได้


ที่
ประเภท
โรงเรียน/วัด
จำนวนรับ
ระยะทางถึง
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
จอง
จังหวัด
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ศรีรัตนะ
อ.เบญจลักษ์
1
บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน ว่าง 20 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 42 คน ว่าง 58 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
60 กม.
15 กม.
35 กม.
20 กม.
20 กม.
นายบัวพัน ขันตี
0854968537
นายบัวพัน ขันตี
0854968537
2
น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
12 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
60 กม.
1 กม.
25 กม.
25 กม.
25 กม.
นายเนติวัฒน์ บำรุง
0879541556
นายเนติวัฒน์ บำรุง
0879541556
จองเต็ม !!
3
บ้านเดียง(พลีศึกษา)
229 หมู่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
12 ธันวาคม 2562 จอง 150 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 150 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 13 คน ว่าง 137 คน
68 กม.
3 กม.
30 กม.
30 กม.
20 กม.
นายสมัย อดทน
0839345120
นายไพฑูรย์ กันยา
0813892066
นางสาวอรอุษา โคสัย
0879023291
4
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
หมู่ 14 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 17 คน ว่าง 63 คน
81 กม.
16 กม.
40 กม.
42 กม.
15 กม.
นายบุญมี จันทวี
0801637557
นางนิภาพร ปุณประวัติ
0898461258
นางสุภาพร ขันตี
0879655454
5
บ้านหนองหญ้าลาด
หมู่ 3 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
12 ธันวาคม 2562 จอง 69 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
65 กม.
1 กม.
24 กม.
30 กม.
20 กม.
นายชาญ ชมชื่น
0878682954
นางศิราภรณ์ พานิช
0849218326
นางสุทธิ์ธนา ชื่นตา
0852027456
จองเต็ม !!
6
วัดบ้านเดียงตะวันตก
6032 Rural Rd, ตำบล เวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
67 กม.
3 กม.
30 กม.
65 กม.
25 กม.
พระครูสันติธรรมกิจ
0998154723
นายทองคำ รักษาวงษ์
0998154723

แผนที่แข่งขัน


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม