โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
 
ชื่อ (ไทย) :
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูผู้ประสานงาน
 
 
ชื่อ (อังกฤษ) :
Anubandumrongrachanuson
 
 
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
 
 
โทรศัพท์ :
0-4566-1467
 
 
โทรสาร :
0-4566-3213
 
 
อีเมล์ :
anubandumrong2555@gmail.com
 
 
เว็บไซต์ :
http://www.anubandamrong.com
 
 
ระยะทาง ถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 :
10 กิโลเมตร
 
 
ระยะทาง ถึง อำเภอ :
1 กิโลเมตร
 
 
ระยะทาง ถึง จังหวัด :
กิโลเมตร
 
 
พิกัด :
14.639179,104.650659
 
 
ผู้อำนวยการ :
นายทองหล่อ สิงห์คง
 
 
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
 
 
เบอร์โทร :
 
 
ครูผู้ประสานงาน :
 
 
ตำแหน่ง :
 
 
เบอร์โทร :
 
กิจกรรมที่โรงเรียนนี้รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน
สาระ
รหัส
กิจกรรม
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
ศิลปะ-นาฏศิลป์ 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
เวทีลอย ใต้อาคาร 100 ปี
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
ศิลปะ-นาฏศิลป์ 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
เวทีลอย ใต้อาคาร 100 ปี
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
ศิลปะ-นาฏศิลป์ 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
ศิลปะ-นาฏศิลป์ 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
เวทีอาคารเอนกประสงค์ใหม่
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
 • นายนรินทร์ บุญเย็น
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 087-2587451
 • นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 096-6154124
 • นางราตรี แทนคำ
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 090-2378244
 • นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 085-3162313

แผนที่แข่งขัน


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม