โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
 
ชื่อ (ไทย) :
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูผู้ประสานงาน
 
 
ชื่อ (อังกฤษ) :
phungoen school
 
 
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 6 บ้านบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
 
 
โทรศัพท์ :
045-653218
 
 
โทรสาร :
 
 
อีเมล์ :
 
 
เว็บไซต์ :
 
 
ระยะทาง ถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 :
13 กิโลเมตร
 
 
ระยะทาง ถึง อำเภอ :
13 กิโลเมตร
 
 
ระยะทาง ถึง จังหวัด :
45 กิโลเมตร
 
 
พิกัด :
14.741755,104.530777
 
 
ผู้อำนวยการ :
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
 
 
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
 
 
เบอร์โทร :
0848888088
 
 
ครูผู้ประสานงาน :
นางสาวสุธาสินี กาญจนพัฒน์
 
 
ตำแหน่ง :
ครู
 
 
เบอร์โทร :
0954516195
 
 
สามารถจอดรถได้ :
0 คัน
 
กิจกรรมที่โรงเรียนนี้รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน
สาระ
รหัส
กิจกรรม
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
ภาษาต่างประเทศ 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
อาคาร 2 ชั้น 1 ป.1, ป.2 และ ป.5
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
ภาษาต่างประเทศ 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
อาคารอนุบาล อนุบาล 1/อนุบาล2 -และอนุบาล3
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
ภาษาต่างประเทศ 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
อาคารมัธยม ม.1, ม.2 และม.3
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
 • นางสาวมยุรี สารีบุตร
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 081-9673585
 • นายมานนท์ ศรีกระจ่าง
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 089-8471482
  Line : 0898471482
  http://line.me/ti/p/~0898471482
 • นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 097-3348141
  Line : 0973348141
  http://line.me/ti/p/~0973348141

รายชื่อโรงเรียนใกล้เคียงที่สามารถเป็นที่พักได้


ที่
ประเภท
โรงเรียน/วัด
จำนวนรับ
ระยะทางถึง
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
จอง
จังหวัด
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ศรีรัตนะ
อ.เบญจลักษ์

แผนที่แข่งขัน


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม