โรงเรียนบ้านจะเนียว
 
ชื่อ (ไทย) :
โรงเรียนบ้านจะเนียว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูผู้ประสานงาน
 
 
ชื่อ (อังกฤษ) :
JANEAW SCHOOL
 
 
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 12 บ้านจะเนียว ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150
 
 
โทรศัพท์ :
045-669125
 
 
โทรสาร :
 
 
อีเมล์ :
mansak001@hotmail.com
 
 
เว็บไซต์ :
 
 
ระยะทาง ถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 :
30 กิโลเมตร
 
 
ระยะทาง ถึง อำเภอ :
3 กิโลเมตร
 
 
ระยะทาง ถึง จังหวัด :
กิโลเมตร
 
 
พิกัด :
14.640711,104.410964
 
 
ผู้อำนวยการ :
นายแมนศักดิ์ แถมวัน
 
 
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
 
 
เบอร์โทร :
 
 
ครูผู้ประสานงาน :
 
 
ตำแหน่ง :
 
 
เบอร์โทร :
 
 
สามารถจอดรถได้ :
0 คัน
 
กิจกรรมที่โรงเรียนนี้รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน
สาระ
รหัส
กิจกรรม
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
เรียนรวม - ภาษาไทย 97 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคารห้องสมุด
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
เรียนรวม - ภาษาไทย 98 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
เรียนรวม - ภาษาไทย 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 3
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
เรียนรวม - ภาษาไทย 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 3
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
เรียนรวม - ภาษาไทย 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคารห้องสมุด
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
เรียนรวม - ภาษาไทย 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

1 - 61
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
เรียนรวม - ภาษาไทย 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
 • นายสหราช บุญไทย
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 080-1500638
  Line : 0801500638
  http://line.me/ti/p/~0801500638
 • นางคุณากร บุญสาลี
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
  เบอร์โทร : 088-3777090
  Line : 0883777090
  http://line.me/ti/p/~0883777090
 • นางสาวกาญกัญตา เหมือนเพ็ชร
  ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
  เบอร์โทร : 082-1314657
  Line : 0821314657
  http://line.me/ti/p/~0821314657
 • นายแมนศักดิ์ แถมวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว
  เบอร์โทร : 081-7906230
  Line : 0817906230
  http://line.me/ti/p/~0817906230
 • นายถนอม สินศิริ
  ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว
  เบอร์โทร : 086-8685022
  Line : 0868685022
  http://line.me/ti/p/~0868685022

รายชื่อโรงเรียนใกล้เคียงที่สามารถเป็นที่พักได้


ที่
ประเภท
โรงเรียน/วัด
จำนวนรับ
ระยะทางถึง
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
จอง
จังหวัด
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ศรีรัตนะ
อ.เบญจลักษ์

แผนที่แข่งขัน


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม