โรงเรียนบ้านปุน
 
ชื่อ (ไทย) :
โรงเรียนบ้านปุน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูผู้ประสานงาน
 
 
ชื่อ (อังกฤษ) :
BANPUN
 
 
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปุน ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33240
 
 
โทรศัพท์ :
093-3282818
 
 
โทรสาร :
 
 
อีเมล์ :
banpunschool@gmail.com
 
 
เว็บไซต์ :
 
 
ระยะทาง ถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 :
22 กิโลเมตร
 
 
ระยะทาง ถึง อำเภอ :
5 กิโลเมตร
 
 
ระยะทาง ถึง จังหวัด :
41 กิโลเมตร
 
 
พิกัด :
14.763537,104.497341
 
 
ผู้อำนวยการ :
นายประเวช สัตยากุล
 
 
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
 
 
เบอร์โทร :
0933282818
 
 
ครูผู้ประสานงาน :
นางสาวภัสนันท์ อาสนะแก้วตระกูล
 
 
ตำแหน่ง :
ครู
 
 
เบอร์โทร :
นางสาวภัสนันท์ อาสนะแก้วตระกูล. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปุน. เบอร์โทร. 089-032-3425
 
 
สามารถจอดรถได้ :
0 คัน
 
กิจกรรมที่โรงเรียนนี้รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน
สาระ
รหัส
กิจกรรม
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
ภาษาต่างประเทศ 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านปุน
อาคาร 1 ชั้นล่าง ห้องประชุม
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
ภาษาต่างประเทศ 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านปุน
อาคาร 2 ป2/1 และ ป.2/2
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
ภาษาต่างประเทศ 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านปุน
อาคาร 3 ห้องมอนเตสซอรี่ ป.1 และ ป.2
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
ภาษาต่างประเทศ 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านปุน
อาคาร 1ชั้น 2 ห้องป.3 และ ป.4
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
 • นางสาวมยุรี สารีบุตร
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 081-9673585
 • นายมานนท์ ศรีกระจ่าง
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 089-8471482
  Line : 0898471482
  http://line.me/ti/p/~0898471482
 • นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 097-3348141
  Line : 0973348141
  http://line.me/ti/p/~0973348141

รายชื่อโรงเรียนใกล้เคียงที่สามารถเป็นที่พักได้


ที่
ประเภท
โรงเรียน/วัด
จำนวนรับ
ระยะทางถึง
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
จอง
จังหวัด
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ศรีรัตนะ
อ.เบญจลักษ์

แผนที่แข่งขัน


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม