เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
 

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
อาคาร 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. เป็นต้นไป
128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
 

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
อาคาร 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. เป็นต้นไป
135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
 

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
ใต้ถุนอาคาร 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. เป็นต้นไป • นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 093-4812828
  Line : sn.nang
  http://line.me/ti/p/~sn.nang
 • นางวัชรา รัตโน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ
  เบอร์โทร : 061-4158893
  Line : 0614158893
  http://line.me/ti/p/~0614158893
 • นายวัฒนา จันทะวงษ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิวาลัย
  เบอร์โทร : 090-8299833
  Line : wat5023
  http://line.me/ti/p/~wat5023
 • นางสาวกนกกาญจน์ เชื้อหอม
  ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย
  เบอร์โทร : 099-3898474
  Line : ko240534
  http://line.me/ti/p/~ko240534

แผนที่แข่งขัน

ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม