สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
14 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคาร 8 ชั้น 4
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
 

1 - 21

22 - 41

42-61
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
ห้องประชุมมอนเตสซอรี
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
ศาลาทรงไทย
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
อาคารอเนกประสงค์
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคาร 8 ชั้น 1
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคาร 8 ชั้น 1
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคาร 8 ชั้น 1
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ห้องประชุมจานทองกวาว
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
หอประชุม เฉลิมพระกียติ
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคารโดม
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
อาคารบ้านสี่แยก (ห้องสมุด)
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
อาคารบ้านหนองตาสา (อเนกประสงค์)
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
อาคารบ้านโนนขาม (อาคารประถมศึกษา)
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
อาคาร 5 ห้อง 521
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
อาคาร 5 ห้อง 524
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
อาคาร 1 ห้อง 122
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
หอประชุม อเนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
หอประชุม อเนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป • นางสาวประพิณ จินตวรรณ
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 081-9553717
 • นางมาริสา พละสูรย์
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 089-7196062
 • นางสาวณฐมนภรณ์ เครือคำ
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 097-3388989
 • นายเพชร วงพรมมา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
  เบอร์โทร : 081-9762029

แผนที่แข่งขัน

ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม