ศิลปะ-นาฏศิลป์
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
เวทีอาคารจอน แอนด์ ปอนด์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)
โดมหน้าอาคารเรียน
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
เวทีอาคารเอนกประสงค์ใหม่
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
เวทีชั่วคราวโรงอาหาร
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ ปั้มบางจาก
เวทีห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ ปั้มบางจาก อ.กันทรลักษ์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านผือ
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป • นายนรินทร์ บุญเย็น
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 087-2587451
 • นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 096-6154124
 • นางราตรี แทนคำ
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 090-2378244
 • นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 085-3162313

แผนที่แข่งขัน

ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม